ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 44 10441 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5141212 -210 5152525
FAX 210 5130505
e-mail:
afpanag@otenet.gr

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ

 
 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ + C68

ΡΑΚΟΡ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

 
 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 - ΟΤ 558
ΤΗΛ. 210 5582032 - 210 5582033
FAX 210 5582035

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκέψεις: